Despre noi

Building Better Futures dezvoltă o varietate de proiecte pentru a încuraja schimbările pozitive în cadrul comunitățiilor rurale și de a îmbunătăți viața de zi cu zi din acestea.

Misiunea noastră

BBF îşi canalizează eforturile pentru a îmbunătăţi viaţa cotidiană a cinci comunităţi rurale din comuna Berceni, judeţul Prahova, pentru a-i sprijini pe cetăţeni să se implice şi să rezolve singuri probleme şi pentru a facilita accesul persoanelor dezavantajate la oportunităţi de angajare.  

Viziunea noastră

Ne dorim o lume a speranţei, incluziunii şi dreptăţii sociale, unde toţi cei ce trăiesc în satele româneşti să aibă acces la vieţi mai bune, să trăiască în demnitate şi toţi copiii să aibă acces la educaţie adecvată, de calitate.

Building Better Futures este condusă de un consiliu de administrație și este susținută de un grup de voluntari din România și din străinătate. Organizația menține o strânsă legătură atât cu familiile beneficiare, autoritățile comunităților vizate și partenerii care susțin proiectele asociației. Membrii consiliului de administrație provin din medii diferite din punct de vedere educațional și profesional. Voluntarii și membrii echipelor de proiecte reprezintă diferite categorii sociale și profesionale.

Focus

În centrul preocupărilor noastre se află familiile, femeile şi copiii.