Misiune

Misiunea Asociației Building Better Futures se imparte în mai multe domenii de activitate și este structurată astfel:

 1. EDUCAȚIE
 • premii de excelență;
 • cadouri de 1 iunie, Crăciun ( acestea sunt destinate copiilor din mediul rural care au prezență școlară peste 95%);
 • Școala de vară – ateliere, consiliere, sport, dansuri, bibliotecă mobilă;
 • organizarea de concursuri, conferințe pentru promovarea unei educații de calitate în mediul rural și prevenirea abandonului școlar în mediul rural, etc.;
 • reabilitarea grădinițelor;
 • crearea de locuri de joacă în satele comunei;
 • înființarea de laboratoare de informatică, engleză, franceză, etc.;
 • susținerea activităților extrașcolare – teatru, dans, sport, etc..

2. PERFORMANȚA SPORTIVĂ – SPORTUL CA UNEALTĂ DE EDUCAȚIE ÎN MEDIUL RURAL

 • participarea la competiții internaționale pentru sportivii din mediul rural;
 • organizarea de competiții sportive;
 • premierea sportivilor cu rezultate deosebite;
 • asigurarea echipamentelor sportive pentru practicarea sportului.

3. SPRIJIN PENTRU FAMILII DEFAVORIZATE DIN MEDIUL RURAL

 • alimente distribuite;
 • îmbrăcăminte, produse de igienă și rechizite școlare pentru copiii care provin din familii defavorizate;
 • masă caldă pe perioada iernii;
 • lemne pentru foc;
 • reabilitarea locuințelor afectate de sărăcie;
 • construcție locuințe sociale;
 • intervenție pentru reparații și renovări în urma dezastrelor naturale;

4. ATELIERUL TRADIȚIA – structură de economie socială

 • susținerea și renașterea tradițiilor meșteșugărești locale;
 • crearea de locuri de muncă pentru femei care locuiesc în mediul rural;
 • instruirea și calificarea pentru femei și tineri în căutarea unui loc de muncă;
 • organizarea de târguri meșteșugărești/handmade;
 • informarea locală și promovarea online;
 • înființarea unui magazin local pentru susținerea meșteșugarilor și artiștilor locali.

5. ECOLOGIZAREA SI PROTEJAREA MEDIULUI

 • acțiuni de voluntariat pentru curățarea mediului înconjurător;
 • reparații spații destinate activităților sociale și educaționale;
 • acțiuni de plantare pomi și flori, amenajare spatii verzi;
 • reabilitare/renovare clădiri pentru a fi folosite în interes public (activități sociale, educaționale).