PROIECTUL TIM

Asociatia BBF și membrii consiliului comunitar consultativ din care face parte au decis in anul 2021 ca se impune înființarea unei reţele integrate de servicii medicale şi sociale pentru comunităţi vulnerabile, numit de noi TIM.

Proiectul TIM derivă din necesitatea de a asigura accesul la servicii locale constante, de calitate şi adaptate cerinţelor actuale de dezvoltare şi îmbunătăţire a calităţii vieţii în comunităţile vizate.

Prin proiect se vor asigura condiţiile şi climatul necesar astfel încât în comunităţile vizate să se dezvolte locaţii sigure, cu acces la infrastructură şi servicii de calitate, cu un grad sporit de accesibilitate, astfel încât să corespundă nevoilor identificate.

Proiectul va ajuta la creşterea nivelului de dezvoltare locală, prin creşterea accesului grupurilor dezavantajate la servicii sociale, precum şi creşterea nivelului de satisfacţie a acestor grupuri privind calitatea sau inexistenţa acestor servicii.

Proiectul va include măsuri de combatere a sărăciei, de evitare a riscului de excluziune socială a grupurilor vulnerabile, dezvoltarea de sisteme de asistenţă medicală, de monitorizare şi sprijin pentru copiii aflaţi în situaţii de risc, servicii de protecţie şi îngrijire a persoanelor vârstnice, formare profesională, consiliere şi mediere.

În proiectul TIM se implică activ parteneri importanţi:

 • Primăria Berceni (pune la dispoziţia ONG-ului clădirea şi acoperă costurile de salarizare a specialiştilor implicaţi în proiect)
 • Şcoala Gimnazială Berceni (consiliere, voluntari, strategii)
 • Parohia Berceni (consiliere, voluntariat, strategii)
 • Poliţia Berceni (consiliere, intervenţii, voluntariat, strategii)

Proiectul se adresează unui număr de 1346 persoane în mod direct şi indirect unui număr de 7500 persoane.

Proiectul presupune intervenţia imediată asupra unei clădiri vechi, unde momentan funcţionează la parter o grădiniţă cu o grupă de copii, şi reabilitarea acestea în întregime (396 mp) precum şi:

 • înfiinţarea şi dotarea unui cabinet de consiliere psihologică şi vocaţională
 • înfiinţarea şi dotarea unui cabinet medical
 • înfiinţarea unei digi-biblioteci
 • amenajarea unei săli multifuncţionale
 • achiziţionarea unei clădiri modulare tip container (2 buc.) pentru înfiinţarea a două puncte de lucru în comunităţi izolate (Dâmbu şi Moara Nouă)
 • achiziţionarea unui microbuz transport persoane cu dizabilităţi şi pentru livrări zilnice în comunitate.

Centrul a fost amenajat (reabilitat) de Asociaţia Building Better Futures cu ajutorul sponsorilor şi partenerilor săi (sponsor principal Fundatia Timken) și pune la dispoziție spaţii moderne, dotate cu echipamente de ultima generație:

Obiective ale proiectului:

 • reducerea riscului de abandon şcolar
 • reducerea riscului de excluziune socială
 • dezvoltare emoţională şi incluziune socială pentru copiii afectaţi de pandemie (deces părinţi) sau de migraţia părinţilor
 • acordarea de servicii medicale şi sociale la sediu şi la domiciliu
 • sprijin pentru persoanele cu dizabilităţi pentru deplasarea la comisii medicale sau participarea ala activităţile comunitare (transport)
 • creşterea accesului la servicii de evaluare şi asistenţă medicală pentru persoanele vulnerabile
 • dezvoltarea de măsuri de facilitare a accesului pe piaţa muncii pentru persoanele şomere sau inactive
 • înfiinţarea serviciilor de îngrijire la domiciliu – asistenţă comunitară (asigurarea livrării medicamentelor, a hranei, a lemnelor de foc etc.)
 • consiliere profesională
 • echilibrarea emoţională (consiliere, cursuri, ateliere) pentru persoanele afectate de pandemie şi cele aflate în situaţii de risc
 • creşterea mobilităţii persoanelor vârstnice (recuperare medicală)
 • îmbunătăţirea stării de sănătate pentru persoanele vulnerabile